Hvor vi opererer

Carter Wellington Global Recruitment Groups primære operasjoner er på følgende lokasjoner, men det skal bemerkes at vi på ingen måte er begrenset til disse lokasjonene, og ofte har oppdrag og/eller prosjekter lokalisert andre steder.

Helsesektoren
Teknologisektoren
Andre sektorer

Helsesektoren
Teknologisektoren

Helsesektoren

Helsesektoren

Helsesektoren

Helsesektoren
Teknologisektoren
Andre sektorer

Helsesektoren
Teknologisektoren

Helsesektoren
Teknologisektoren
Andre sektorer