Vilkår for bruk

Betingelser for bruk

Global Career Networks Limited (“GCN”) leverer sin tjeneste (“Tjenesten”) til deg, underlagt følgende bruksvilkår (“Vilkårene”) gjennom nettstedet carterwellington.com (“Nettstedet”), som kan være oppdateres av GCN fra tid til annen uten varsel til deg. Du bør gjennomgå vilkårene med jevne mellomrom for endringer.

GCNs retningslinjer for personvern

Registreringsdata er underlagt våre retningslinjer for personvern, i likhet med visse andre personlige opplysninger. For mer informasjon, se vår Personvernserklæring.

Forretninger med annonsører og selgere

a) Din korrespondanse eller forretningsforbindelser med, eller deltakelse i kampanjer for, annonsører og selgere funnet på eller gjennom tjenesten på nettstedet, inkludert betaling og levering av relaterte varer eller tjenester, og andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner knyttet til med slike forretninger, er utelukkende mellom deg og en slik annonsør eller selger.
(b) I den grad det er tillatt av gjeldende lov, godtar du at:
(i) GCN skal ikke være ansvarlig eller ansvarlig for noe tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av slike forretninger eller som følge av tilstedeværelsen av slike annonsører og selgere på nettstedet; og
(ii) alle bestillinger som er lagt inn av deg på, og eventuelle produktspesifikasjoner og produkttilgjengelighet som vises på Tjenesten, er underlagt bekreftelse av, og forretningsvilkårene til den relevante selgeren.

Forhandlinger med tredjeparter og lenker

a) Tjenesten kan gi, eller tredjeparter kan gi, lenker til andre nettsteder eller ressurser. Siden GCN ikke har kontroll over slike nettsteder og ressurser, erkjenner og godtar du at GCN ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten til slike eksterne nettsteder eller ressurser, ikke støtter og er ikke ansvarlig eller ansvarlig for noe innhold, reklame, produkter eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser.

(b) Du erkjenner og godtar videre at GCN ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruken av eller tilliten til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom en slik side eller ressurs.

(c) GCN vil gjøre alle rimelige anstrengelser for å sikre at informasjonen på nettstedet er oppdatert og nøyaktig.

(d) Med mindre annet er uttrykkelig angitt av GCN, skal enhver handel mellom deg og tredjeparter på eller gjennom tjenesten på nettstedet være utelukkende mellom deg og denne tredjeparten, og GCN skal ikke være ansvarlig for tap eller skade som kan oppstå fra slike forretninger.

Immaterielle rettigheter

(a) Du erkjenner og godtar at tjenesten og all informasjon som presenteres for deg gjennom nettstedet og tjenesten inneholder immaterielle rettigheter, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett og varemerker, og du samtykker i å ikke krenke de immaterielle rettighetene som eies av GCN som beskrevet i detalj. i merknaden om opphavsrett og varemerke.
(b) Med unntak av det som er uttrykkelig autorisert av GCN eller relevante tredjeparter, samtykker du i å ikke tilpasse, endre, modifisere, leie, lease, låne ut, selge, distribuere eller lage avledede verk basert på tjenesten helt eller delvis.
(c) Du må ikke bruke noen del av innholdet på nettstedet til kommersielle formål uten å ha fått en lisens til å gjøre det fra GCN eller GCNs lisensgivere.

Rider

Klienten og kandidaten er enige om og aksepterer at nettstedet inneholder verdifull konfidensiell og proprietær informasjon som er eiendommen til eller ansvaret til GCN (informasjonen). Dette kan inkludere personopplysninger inkludert sensitive personopplysninger. Ved å få tilgang til informasjonen skal ingen avsløring av informasjonen gjøres uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra GCN, og enhver uautorisert avsløring av informasjon kan være aktuelt ved lov.

Hvis det er aktuelt, skal kombinasjonen av bruker-IDen og passordet («passord») gitt til deg for å få tilgang til kandidatnettstedet ikke gis til noen tredjepart uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra GCN. Enhver uautorisert tilgang eller avsløring av passordet skal anses å være et brudd på disse bruksvilkårene, inkludert enhver uautorisert utlevering av informasjon kan resultere i en umiddelbar suspensjon av tilgangen til nettstedet uten varsel.

Forbehold

(a) Din bruk av tjenesten er på egen risiko. Tjenesten leveres på "som den er" og "som tilgjengelig"-basis og garanterer ikke at tjenesten vil være tilgjengelig eller egnet for dine formål og krav.
(b) I den fulle utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, fraskriver GCN seg uttrykkelig alle garantier, tilstander og andre vilkår av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte vilkår for salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for en bestemt formål, og ethvert vilkår om levering av tjenester til en standard av rimelig forsiktighet og dyktighet eller om ikke-krenkelse av noen immaterielle rettigheter.
(c) GCN utviser rimelig forsiktighet ved å kompilere og presentere informasjonen som finnes på nettstedet og inkludert i tjenesten, er gitt kun for informasjon, og du bør søke ytterligere veiledning og foreta uavhengige forespørsler før du stoler på den.
(d) Informasjonen som er inkludert i tjenesten er samlet fra en rekke kilder og kan endres uten varsel.
(e) GCN gir ingen garanti eller representasjon om det
(i) Tjenesten vil oppfylle dine krav;
(ii) Tjenesten vil være uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri;
(iii) resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten vil være fullstendige, nøyaktige, oppdaterte eller pålitelige; og
(iv) kvaliteten på alle tjenester, informasjon eller annet materiale kjøpt eller innhentet av deg gjennom tjenesten vil oppfylle dine forventninger.
(f) GCN påtar seg intet ansvar for sannheten og nøyaktigheten til informasjonen som finnes i kommunikasjon sendt av deg til oss, og fraskriver seg alt ansvar som oppstår fra krav, tap eller skader som oppstår ved bruk av slik informasjon.
(g) GCN gir ingen representasjon med hensyn til eksistensen eller tilgjengeligheten av noen avtaler som annonseres på nettstedet.
(h) GCN garanterer ikke at noen arbeidsgivere eller klienter vil be om en kandidats informasjon, be om å intervjue en kandidat eller ansette en kandidat, eller at noen kandidater vil være tilgjengelige eller dekke behovene til enhver arbeidsgiver eller klient.
(i) GCN gir ingen representasjoner eller garantier med hensyn til de endelige vilkårene og varigheten av en avtale innhentet gjennom nettstedet.

Ansvarsbegrensning

I den fulle utstrekning det er tillatt av gjeldende lover, og med unntak av død eller personskade som skyldes GCNs uaktsomhet, fraskriver GCN seg herved ansvar for:-
(a) eventuelle krav, tap, krav eller skader av noe slag med hensyn til tjenesten;
(b) all informasjon, innhold, annonser eller produkter levert eller distribuert gjennom tjenesten, inkludert, uten begrensning, spesielle, indirekte, tilfeldige eller følgeskader, inkludert tap av fortjeneste, tap av inntekter, tap av forretningsmuligheter, tap av data , tap av bruk eller på annen måte og hvorvidt muligheten for slikt tap har blitt varslet til GCN eller ikke; og
(c) det foregående vil gjelde uansett om slike krav, tap eller skader oppstår som følge av erstatning, kontrakt, uaktsomhet, i henhold til lov eller på annen måte.

Laste opp innhold til nettstedet

Hver gang du bruker en funksjon som lar deg laste opp innhold til nettstedet, eller ta kontakt med andre brukere av nettstedet, må du overholde innholdsstandardene i disse vilkårene. Hvis ikke, vil du være ansvarlig overfor GCN og holde GCN skadesløs for ethvert tap eller skade som GCN lider som følge av ditt garantibrudd.

Ditt opplastede innhold vil bli ansett som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært, og vi har rett til å bruke, kopiere, distribuere og avsløre slikt innhold til tredjeparter.

GCN vil ikke være ansvarlig overfor noen tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten til noe av ditt opplastede innhold. GCN har rett til å fjerne alle innlegg du gjør på nettstedet hvis innlegget ditt ikke er i samsvar med innholdsstandardene. Hvis noe av innholdet lastet opp av deg utgjør brudd på tredjeparts immaterielle rettigheter, eller deres rett til personvern, har vi rett til å avsløre identiteten din til den berørte tredjeparten.

Generell informasjon

(a) Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og GCN og styrer din bruk av tjenesten, og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og GCN.
(b) Vilkårene og forholdet mellom deg og GCN skal styres av lovene i England skal underkastes den eksklusive jurisdiksjonen til de engelske domstolene.
(c) Ingenting i vilkårene påvirker ethvert ansvar for uredelig uriktig fremstilling. Enhver unnlatelse fra GCNs side i å utøve eller håndheve rettigheter eller bestemmelser i vilkårene skal ikke utgjøre et fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse.

Endringer i disse vilkårene

GCN kan når som helst revidere disse bruksvilkårene ved å endre denne siden. Vennligst sjekk denne siden fra tid til annen for å legge merke til eventuelle endringer vi har gjort, siden de er bindende for deg.

Endringer på nettstedet vårt

GCN kan oppdatere dette nettstedet fra tid til annen og kan endre innholdet når som helst. Vær imidlertid oppmerksom på at noe av innholdet på nettstedet vårt kan være utdatert til enhver tid, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere det.

Brudd

GCN anbefaler brukere som finner upassende innhold om å kontakte oss umiddelbart slik at vi kan fjerne det. I tillegg forbeholder vi oss retten til å fjerne alt materiale som vi anser som upassende eller uakseptabelt. Dette inkluderer pornografisk, støtende, ærekrenkende, ulovlig materiale som på noen måte er i strid med akseptert moral og oppførsel.
Ved å bruke nettstedet vårt bekrefter du at du godtar disse bruksvilkårene og at du godtar å overholde dem. Hvis du finner vilkårene uakseptable, ber GCN om at du forlater dette nettstedet.

Gjeldende lov

Vær oppmerksom på at disse vilkårene for bruk, innholdet og utformingen av dem (og eventuelle ikke-kontraktuelle kravstvister) er underlagt engelsk lov. Både du og GCN samtykker i den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.